Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Pracovníci

Vedúci oddelenia: Vajda Peter

Meno Telefón Adresa Webpage
Bednárik, Martin 02/5941 0609 308
Bielik, Miroslav 02/5941 0604 306
Bilčík, Dušan 02/5941 0602 302
Brimich, Ladislav 02/5941 0605 284
Dérerová, Jana 02/5941 0604 306
Godová, Dominika 02/5941 0609 308
Kohút, Igor 02/5941 0602 303
Pánisová, Jaroslava 02/5941 0603 304
Vajda, Peter 02/5941 0603 305 http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/vajda/vajda-s.htm
Zahorec, Pavol 048/41 23 943 pracovisko Banská Bystrica