Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Kohút, Igor

Adresa:
303

Telefón: 02/5941 0602

Titul:

Mgr., PhD.