Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

  • Meracie práce v Tatrách

    Meranie vertikálneho gradientu tiaže na Lomnickom štíte, jeseň 2013

  • Terénne merania

    Skúmanie štruktúry vrchnej kôry Zeme v Lučenskej kotline, august 2013

  • Lomnický štít 2015

    Merania gravimetrom na Lomnickom štíte, leto 2015