Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Slapová stanica Vyhne

Naše oddelenie prevádzkuje slapovú stanicu vo Vyhniach na juhu stredného Slovenska vo vulkanitoch Neogénu Štiavnických vrchov. Ústrednou pozorovacou aparatúrou je extenzometer založený na 20-metrovej kremennej tyči, umiestnený v banskej štôlni sv. Antona Paduánskeho.

Slapová stanica Vyhne

Napísal(a) | Zverejnené v: Slapová stanica Vyhne |

GPS súradnice stanice: 48° 29′ 52″ N, 18° 49′ 44″ E

Slapová stanica Vyhne je umiestnená v štôlni sv. Anton Paduánsky vo Vyhnianskej doline v Štiavnických vrchoch. V súčasnosti je vybavená extenzometrom z kremenného skla, ktorý meria dlhoperiodické (slapové, ročné teplotné atď.) a aperiodické (tektonické) deformácie zemskej kôry a od konca roku 2005 počítačom častíc α na monitorovanie emanácie radónu. Na začiatku roku 2006 bolo zriadené rádiové dátové spojenie slapovej a seizmickej stanice vo Vyhniach, ktoré spolu s predtým vybudovaným družicovým spojením seizmickej stanice s bratislavským pracoviskom Geofyzikálneho ústavu umožnilo komunikáciu so zberačom dát vo Vyhniach z Bratislavy. Takto máme pod lepšou kontrolou kvalitu dát a môžeme predchádzať výpadkom resp. minimalizovať ich.

 

Mapa s vyznačením umiestnenia stanice

Vyhne situačná mapa

 

 Vyhne - Štiavnické vrchy - situačná mapa

 

Extenzometrické merania

 Od konca roku 2005

 Rúra extenzometra

Voľný koniec sklenej rúry extenzometra s dvoma kapacitnými snímačmi (toho istého typu ako vo Vyhniach) 
na geodynamickej stanici Geodetického a geofyzikálneho ústavu Maďarskej akadémie vied v Soproni - Bánfalve.

 

Ukotvený koniec extenzometra

Do skaly ukotvený koniec rúry extenzometra v Soproni - Bánfalve.
Vo Vyhniach je rúra pod krytom z penového polystyrénu a je omnoho ťažšie prístupná zrakom.

 

Zemské slapy

 

 

Zberač dát Campbell Scientific CR10X vo Vyhniach