Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Zahorec, Pavol

Adresa:
pracovisko Banská Bystrica

Telefón: 048/41 23 943

Titul:

Mgr.