Peter Vajda

 
RNDr. Peter VAJDA, Ph.D.

* RNDr. (1990) geofyzika (paleomagnetizmus) MFF UK Bratislava
* Ph.D. (1995) geodézia (tiažové pole Zeme) UNB Fredericton Canada
* samostatný vedecký pracovník
* vedúci oddelenia gravimetrie a geodynamiky (od roku 2003)
* predseda vedeckej rady Geofyzikálneho ústavu (GFU) SAV (2009-2015)
* od 1 júla 2015 sa GFU SAV spojil s Geologickým ústavom SAV, čím vznikol
   Ústav vied o Zemi (UVZ) SAV
* šéfredaktor časopisu Contributions to Geophysics and Geodesy (od roku 2018)
* tajomník Slovenského národného komitétu IUGG (SNKGG) (od roku 2017)
* národný delegát GA IUGG Montreal Canada 2019

Geofyzikálny odbor, Ústav vied o Zemi SAV

Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava

Tel.:       02 5941 0603
Fax:       02 5941 0607
Email:   

členstvo

  • American Geophysical Union (AGU), USA
  • Society of Exploration Geophysicists (SEG), USA
  • European Geosciences Union (EGU)
  • International Association of Geodesy (IAG) Study Group IC-SG 28
  • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)
  • International Association for Mathematical Geosciences (IAMG)
  • Slovenský národný komitét pre geodéziu a geofyziku (SNKGG) IUGG (tajomník) od 2016
  • OK doktorandského študijného programu „geofyzika“ v študijnom odbore „4.1.9. geofyzika“ (od 2010)
  • OK študijného programu „aplikovaná geofyzika“ v študijnom odbore „4.1.30. aplikovaná geofyzika“ (od 2010)

 

mobil:   0948 044 717

IAG 2008 poster