Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Bednárik, Martin

Adresa:
308

Telefón: 02/5941 0609

Titul:

Ing., PhD.