Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Dérerová, Jana

Adresa:
306

Telefón: 02/5941 0604

Titul:

Mgr., PhD.