Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Brimich, Ladislav

Adresa:
284

Telefón: 02/5941 0605

Titul:

RNDr., CSc.