Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Geotermálna energia

Napísal(a)  Dušan Majcin | Zverejnené v: Geotermika

Metódy určovania parametrov zdrojov geotermálnej energie a ich uplatnenie v oblasti Slovenska.

 

 

Rozloženie hĺbok s rezervoárovou teplotou 160 °C pre efektívnu aplikáciu technológie binárneho cyklu v geotemálnych elektrárňach na Slovensku a v priľahlých oblastiach. Hĺbky izotermálnych plôch sú vykreslené s krokom 500 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencie

 

Franko O., Fusán O., Král M., Majcin D., 1986. Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku. In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie. Geologický ústav D. Štúra, 81-92 (in Slovak)

Levashov P.P., Yakymchuk N.A., Korchagin I.N., Kutas R.I., Majcin D., Bozhezha D.N., 2012: Experience of the geothermal sources detection and mapping by mobile geophysical methods. In XIth International conference on geoinformatics - Theoretical and applied aspects, 14-17 May, 2012: proceedings. Kiev, EAGE, 2012, 5 p.

Majcin D., Kutas R.I., Bilčík D., Bezák V., 2013: Thermal conditions for geothermal energy in Transcarpathian depression. In 7th congress of the Balkan Geophysical Society: conference proceedings, 7-10 October 2013. Ed. Rami Edi. - Tirana: EAGE, 2013, 5 s. ISBN 978-90-73834-55-2.

Majcin D., Král M., Šujan M., Bielik M., Kutas R.I., Bilčík D., 2015: Thermal characteristics of the hot dry rock thermal sources in the region of Slovakia. In: Structure and thermal state of the West Carpathian lithosphere: hot dry rock energy sources potential of Slovakia. ISBN 978-80-85754-34-6.    107-124 (in Slovak)

Majcin D., Kutas R.I., Bilčík D., Bezák V., 2016: Thermal conditions for geothermal energy exploitation in Transcarpathian depression and surrounding units. Contrib. Geophys. Geod., 46, 1, 33-49.

Majcin D., Král M., Bilčík D., Šujan M., Vranovská A., 2017: Deep geothermal sources for electricity production in Slovakia: thermal conditions. Contrib. Geophys. Geod., 47, 1, 1-22.

 

Naposledy zmenené streda, 29 november 2017 08:56