Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Modelovanie teplotného poľa litosféry Západných Karpát a okolitých tektonických jednotiek

Napísal(a)  Dušan Majcin | Zverejnené v: Geotermika

 

Mapa zostrojená na základe geotermických údajov a magnetotelurických dát na vyznačených pozíciách

Korelačná mapa rozloženia  hustoty zemského tepelného toku  ( farebná škála v mW/m² )   a  rozloženia hrúbky lithosféry (v km) na základe geothermických dát (zelené plné a čiarkované izolínie) resp. z magnetotelurických dát pre miesta určenia (modré hviezdičky a číselné hodnoty). 

  • Prístupy konštrukcie podkladových materiálových modelov a modelov tektonických prvkov
  • Metodika riešenia obrátených úloh
  • Analytické a numerické riešenia matematicko-fyzikálnych úloh stacionárneho a časovo-premenlivého prenosu tepla v nehomogénnom 1D až 3D prostredí
  • Konštrukcia potrebného programového vybavenia
  • Aplikácia metodiky geotermického modelovania na štúdium tepelného stavu litosféry v skúmaných územiach
  • Konštrukcia grafických výstupov v podobe vertikálnych a horizontálnych rezov i máp rozloženia teploty a zložiek hustoty tepelného toku na rôznych geologických rozhraniach.

 

 

Referencie

Majcin, Dušan. Computation of the temperature distribution along the DSS profiles running through Slovakia (1988) Contributions - Slovak Academy of Sciences, Geophysical Institute, 18, pp. 37-58.

Bielik, Miroslav - Majcin, Dušan - Fusán, Oto - Burda, Miroslav - Vyskočil, Vincenc - Trešl, Jiří. Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust (1991) Geologica Carpathica, 42, 6, pp. 315-322

Majcin, Dušan.Thermal state of the west carpathian lithosphere (1993) Studia Geophysica & Geodætica, 37 (4), pp. 345-364

Majcin, Dušan - Tsvyashchenko, Vladimír Alexandrovič . Effect of magmatism on temperature field in the northern part of the Transcarpathian depression. (1994) Contrib. Geophys. Geod., 24, pp. 72 - 86

Majcin, Dušan - Dudášová, Viera - Tsvyashchenko, Vladimír Alexandrovič . Tectonics and temperature field along the Carpathian profile 2T. (1998) Contrib. Geophys. Geod., 28, pp. 107 - 114

Lankreijer, Anco - Bielik, Miroslav - Cloetingh, Sierd - Majcin, Dušan. Rheology predictions across the western Carpathians, Bohemian massif, and the Pannonian basin: Implications for tectonic scenarios. In Tectonics. - American Geophysical Union : Washington. ISSN 0278-7407, (2000), vol. 18, no. 6, p. 1139-1153. (2.800 - IF1999). 2/5136/98

Majcin D., Bilčík D., Kutas R.I., Hlavňová P., Bezák V., Kucharič Ľ., 2014: Regional and local phenomena influencing the thermal state in  the Flysch belt of the northeastern part of Slovakia. Contrib. Geophys.  Geod., 44/4, 271-292.

Kutas R.I., Majcin D., 2014: Geothermal conditions for Neovolcanism in Transcarpathian through. Geology, 66/3, Kiev, 39-43 (in Russian).

Majcin D., Bilčík D., Klučiar T., 2015:  Thermal state of the lithosphere in the Danube Basin and its relation to tectonics. Contributions to Geophysics and Geodesy Vol. 45/3, 193–218

Majcin D., Král M., Bilčík D., Šujan M., Vranovská A., 2017: Deep geothermal sources for electricity production in Slovakia: thermal conditions. Contrib. Geophys. Geod., 47, 1, 1-22.

Naposledy zmenené streda, 29 november 2017 09:01