Ústav Vied o Zemi SAV

Oddelenie geomagnetizmu

Vedúci oddelenia: Valach Fridrich

Meno Telefón
Aubrecht, Roman 02/602 96 543
Beniaková, Emília 02/5941 0601
Bezák, Vladimír 02/5477 2309, 02/5941 0613
Bittó, Ladislav 02/5941 0601
Bučová, Jana 02/5941 0601
Guba, Peter 02/5941 0612
Madzin, Jozef 02/5941 0602
Marsenić, Alexandra 02/5941 0615
Revallo, Miloš 02/5941 0612
Smetanová, Iveta 02/5941 0616
Šternócky, Juraj 035/7602211
Váczyová, Magdaléna 035/7602211
Vajkai, Melinda 035/7602211
Valach, Fridrich 035/7602211
Vozár, Ján 02/5941 0613

Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

Vedúci oddelenia: Vajda Peter

Meno Telefón
Bednárik, Martin 02/5941 0609
Bielik, Miroslav 02/5941 0604, 02/602 96 359
Bilčík, Dušan 02/5941 0602
Brimich, Ladislav 02/5941 0605
Dérerová, Jana 02/5941 0604
Kohút, Igor 02/5941 0602
Majcin, Dušan 02/5941 0602
Pánisová, Jaroslava 02/5941 0603
Pohánka, Vladimír 02/5941 0602
Vajda, Peter 02/5941 0603
Zahorec, Pavol 048/321 32 11 kl.33

Oddelenie fyziky atmosféry

Vedúci oddelenia: Nejedlík Pavol

Meno Telefón
Bičárová, Svetlana 052/7879165
Bohuš, Ivan 052/7879179
Božik, Dušan 052/7879145
Buchholcerová, Anna 052/7879179
Nejedlík, Pavol 02/5941 0605

Oddelenie seizmológie

Vedúci oddelenia: Kristeková Miriam

Meno Telefón
Bystrický, Erik 02/5941 0611
Cipciar, Andrej 02/5941 0611, 02/5477 5280
Csicsay, Kristián 02/5941 0611
Fojtíková, Lucia 02/5941 0611, 02/5477 5280
Gális, Martin 02/5941 0608
Kristek, Jozef 02/5941 0608
Kristeková, Miriam 02/5941 0611
Kysel, Róbert 02/5941 0611
Margočová, Zuzana 02/5941 0611
Moczo, Peter 02/5941 0608
Pažák, Peter 02/5941 0611
Srbecký, Miroslav 02/5941 0611

Sekretariát vedúceho odboru

Meno Telefón
Bognár, Marianna 02/5941 0626
Naščáková, Dagmar 02/5941 0626

Technicko-hospodárska správa

Meno Telefón
Haršányiová, Alena   
Pírová, Terézia   

Knižnično-informačné pracovisko

Meno Telefón
Radimáková, Alžbeta 02/5930 9292