Ústav Vied o Zemi SAV, v.v.i.

Valach, Fridrich

Telefón: 035/7602211

Titul:

Mgr., PhD.

Políčka označené znakom * sú povinné