Ústav Vied o Zemi SAV

Bezák, Vladimír

Telefón: 02/5477 2309, 02/5941 0613

Titul:

RNDr., CSc.

Políčka označené znakom * sú povinné