Ústav Vied o Zemi SAV

Informácia o zmene názvu ústavu

Rozhodnutím predsedu Slovenskej akadémie vied s účinnosťou od 1. júla 2015 bol pôvodný Geofyzikálny ústav SAV (teraz Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV) zrušený bez likvidácie a právnym nástupcom sa stal Geologický ústav SAV. Ku dňu zlúčenia Geofyzikálneho a Geologického ústavu SAV bol zmenený názov Geologického ústavu SAV na nový názov : Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Ústav vied o Zemi je štátnou príspevkovou organizáciou.

Nahlásenie zemetrasenia

Pocítili ste zemetrasenie?Zemetrasenia na Slovensku.

Pocítili ste zemetrasenie? Vyplnte náš makroseizmický dotazník.