Ústav Vied o Zemi SAV

Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

Vedúci oddelenia: Vajda Peter

Filter
Zobrazené položky  
Meno Telefón Titul
Bednárik, Martin 02/5941 0609

Ing., PhD.

Bielik, Miroslav 02/5941 0604, 02/602 96 359

prof. RNDr., DrSc.

Bilčík, Dušan 02/5941 0602

RNDr.

Brimich, Ladislav 02/5941 0605

RNDr., CSc.

Dérerová, Jana 02/5941 0604

Mgr., PhD.

Kohút, Igor 02/5941 0602

Mgr., PhD.

Majcin, Dušan 02/5941 0602

RNDr., CSc.

Pánisová, Jaroslava 02/5941 0603

Mgr., PhD.

Pohánka, Vladimír 02/5941 0602
Vajda, Peter 02/5941 0603

RNDr., PhD.

Zahorec, Pavol 048/321 32 11 kl.33

Mgr.