Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

  • Geomagnetické observatórium Hurbanovo

    Budova observatória a variačného pavilónu