Ústav Vied o Zemi

Guba, Peter

Telefón: 02/5941 0613

Titul:

doc. Mgr., PhD.

Políčka označené znakom * sú povinné