Ústav Vied o Zemi SAV

Oddelenie seizmológie

Vedúci oddelenia: Kristeková Miriam

Meno Telefón Titul
Bystrický, Erik 02/5941 0611

Mgr.

Cipciar, Andrej 02/5941 0611, 02/5477 5280

RNDr.

Csicsay, Kristián 02/5941 0611

Mgr., PhD.

Fojtíková, Lucia 02/5941 0611, 02/5477 5280

Mgr., PhD.

Gális, Martin 02/5941 0608

Mgr., PhD.

Kristek, Jozef 02/5941 0608

doc. Mgr., PhD.

Kristeková, Miriam 02/5941 0611

Mgr., PhD.

Kysel, Róbert 02/5941 0611

Mgr.

Margočová, Zuzana 02/5941 0611
Moczo, Peter 02/5941 0608

prof. RNDr., DrSc.

Pažák, Peter 02/5941 0611

RNDr., PhD.

Srbecký, Miroslav 02/5941 0611

Ing.