Ústav Vied o Zemi SAV, v.v.i.

Bielik, Miroslav

Telefón: 02/5941 0604, 02/602 96 359

Titul:

prof. RNDr., DrSc.

Políčka označené znakom * sú povinné