Ústav Vied o Zemi SAV

Oddelenie fyziky atmosféry

Vedúci oddelenia: Nejedlík Pavol

Meno Telefón Titul
Bičárová, Svetlana 052/7879165

Ing., PhD.

Bohuš, Ivan 052/7879179
Božik, Dušan 052/7879145
Buchholcerová, Anna 052/7879179
Nejedlík, Pavol 02/5941 0605