Ústav Vied o Zemi SAV

Oddelenie geomagnetizmu

Vedúci oddelenia: Valach Fridrich

Meno Telefón Titul
Aubrecht, Roman 02/602 96 543

RNDr., Dr.

Beniaková, Emília 02/5941 0601
Bezák, Vladimír 02/5477 2309, 02/5941 0613

RNDr., CSc.

Bittó, Ladislav 02/5941 0601
Bučová, Jana 02/5941 0601
Guba, Peter 02/5941 0612

doc. Mgr., PhD.

Madzin, Jozef 02/5941 0602
Marsenić, Alexandra 02/5941 0615

RNDr., PhD.

Revallo, Miloš 02/5941 0612

Mgr., PhD.

Smetanová, Iveta 02/5941 0616

RNDr., PhD.

Šternócky, Juraj 035/7602211
Váczyová, Magdaléna 035/7602211

RNDr., PhD.

Vajkai, Melinda 035/7602211

Mgr.

Valach, Fridrich 035/7602211

Mgr., PhD.

Vozár, Ján 02/5941 0613

RNDr., PhD.