Ústav Vied o Zemi SAV, v.v.i.

Kristek, Jozef

Telefón: 02/5941 0608

Titul:

doc. Mgr., PhD.

Políčka označené znakom * sú povinné