Ústav Vied o Zemi SAV

Knižnica

Knižnica

Knižnica Geofyzikálneho odboru Ústavu Vied o Zemi SAV

Alžbeta Radimáková

kontakt

Telefón: 00421-2-59309292
Fax: 00421-2-59410626
Email: 

Contributions to Geophysics&Geodesy
Publikačná aktivita
Ústredná knižnica SAV

Electronické informačné zdroje:

Online časopisy
ISI Web of Knowledge

Scopus
Science Direct

 

 

Na stiahnutie:

Fotogaléria zo sympózia Ústavu vied o Zemi v Smoleniciach 18.-19.10.2016