Ústav Vied o Zemi SAV, v.v.i.

Tomek, Čestmír

Políčka označené znakom * sú povinné