Ústav Vied o Zemi SAV

Zmluvy, objednávky a faktúry za rok 2011

Všetky sumy sú uvedené s DPH

Zmluvy

ČísloNázov / PartnerDátumSuma v €
569/2011 Pansophia 1.3.2011  
570/2011 Slovenská akadémia vied 14.3.2011 2980
571/2011 Slovenská akadémia vied 14.3.2011 1200

572/2011
Príloha 1
Dodatok 1
Dodatok 6

Prírodovedecká fakulta UK

23.5.2011
26.4.2011
2.4.2012

16.6.2014

42456

6547,50

3695,50

573/2011 SBKS pri SAV 1.7.2011  
574/2011 Versita 8.6.2011  
575/2011 Monarch 23.3.2011  
576/2011 SANET 1.8.2011  
577/2011 G-Trend 12.7.2011 3600
578/2011 Obec Jalšové 14.10.2011  
579/2011 Archeologický ústav SAV 12.10.2011 300
580/2011 Ústav hydrológie SAV 17.10.2011  
581/2011 Veliteľstvo vzdušných síl 17.10.2011 2500
582/2011 ŠGÚDŠ 10.11.2011 5975
583/2011 DON-Interier servis, s. r.o. 10.11.2011 260
584/2011 PetroComp 21.11.2011  
585/2011 ÚSMH AV-ČR 1.12.2011  
586/2011 Kožušník - Kožušníková 22.8.2011  
587/2011 EQUIS, spol s r.o. 1.12.2011 20000

Objednávky

ČísloPredmet / DodávateľDátumSuma v €
5zás.2011 Podtatranská knižnica 8.2.2011 0,00
2zás.2011 Nay Elektrodom 31.1.2011 179,0
1zás.2011 Hotel Devín 4.1.2011 0,00

Faktúry

ČísloPredmet / DodávateľDátumSuma v €
3410183255 Magistrát Bratislavy 20.1.2011 165,90
28040639 Stredoslovenská energetika 18.1.2011 -206,63
14625891 Orange 14.1.2011 78,90
7140491097 ZSE Energia 14.1.2011 29,68
4010100111 Chemický ústav SAV 13.1.2011 153,81
561030159 Správa účelových zariadení SAV 11.1.2011 102,13
611039 AGRIS TT 7.1.2011 71,71
2210042881 Východoslovenská energetika 5.1.2011 -35,16
2250072484 Východoslovenská energetika 5.1.2011 -18,33
4721827915 T-Com 3.1.2011 35,89
6721827353 T-Com 3.1.2011 18,14
1721827372 T-Com 3.1.2011 17,73
70950-2011 AJFA+AVIS 3.1.2011 48,00
20110103 SITEL VSAT 3.1.2011 2164,80
7221927112 SPP 1.1.2011 795,00
10000073 SÚVAHA 31.12.2010 15,10
7180383013 ZSE Energia 31.12.2010 836,45
7150439885 ZSE Energia 31.12.2010 55,86
7150439884 ZSE Energia 31.12.2010 -207,51
202133738 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 31.12.2010 20,56
210100960 MsVaK Hurbanovo 31.12.2010 76,70
10472 ÚSTARCH 28.12.2010 9,75
10457 ÚSTARCH 27.12.2010 165,37
7011893031 T-Mobile 22.12.2010 23,66
2010093 REPROGRAPH studio 18.12.2010 946,00