XI. Slovenská geofyzikálna konferencia

 

Miesto konania  : Stavebná fakulta STU Bratislava

Termín konania : 8. – 9. september 2015

 

Usporiadatelia:

Katedra geodetických základov SvF STU Bratislava

Geofyzikálny ústav SAV Bratislava (Ústav vied o Zemi SAV)

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK Bratislava

 

Viac informácií na stránke Konferencie

Naposledy zmenené streda, 22 júl 2015 16:52