Konferencia o numerickom modelovaní seizmického pohybu

Kongresové centrum SAV - Smolenice

 

V dňoch 5. až 9. júla 2015 sa konala na Smolenickom zámku v poradí už štvrtá konferencia

 

 

Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures – NMEM2015.

 

Tradične ju usporiadali Geofyzikálny ústav SAV (teraz Ústav vied o Zemi SAV) v spolupráci s  Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK.

 

 

 

 

 

 

Konferencie sú zamerané na dynamiku seizmického zdroja (inicializáciu a šírenie trhliny), generovanie seizmických vĺn šíriacou sa trhlinou a silný seizmický pohyb povrchu Zeme. Pochopenie týchto procesov je kľúčom k predikcii seizmického pohybu na záujmovej lokalite počas budúcich zemetrasení. Zo 65 účastníkov bolo 24 z USA aj vďaka tradične najväčšiemu finančnému sponzorovi – americkej National Science Foundation (zastúpenie ostatných účastníkov konferencie: 18 zo západnej Európy, 12 z Ázie, 9 z východnej Európy, 2 z iných krajín). Prezidentka Seismological Society of America, Dr. Ruth A. Harris, vo svojom emaile po návrate do USA uviedla: „Všetko od organizácie konferencie, jej obsahu, cez detaily načasovania posterov, príspevkov a prestávok až po jedlo bolo perfektné. Ubytovacie a rokovacie zariadenia, hudba, všetko bolo fantastické. NMEM2015 som si veľmi užila, bolo to najlepšie vedecké podujatie, na akom som sa kedy zúčastnila.