Prednáška : Nový prístup modelovania zemskej kôry

Geofyzikálny odbor Ústavu vied o Zemi SAV pozýva na prednášku 

RNDr. I. Wandrola, PhD. na tému:                          

 

Nový prístup modelovania Zemskej kôry,

 

ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2019 o 10:00

v miestnosti č. 295 v budove Chemického ústavu SAV.