Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Multilaterálne

INTERMAGNET - Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.

Doba trvania:    6.9.1998 - 31.12.2020

 

Medziakademické dohody

Elektrická vodivosť a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2017

SAV-AV ČR 15-13