Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Projekty

Národné projekty

  1. APVV
  2. VEGA
  3. Ostatné

Medzinárodné projekty

  1. Multilaterálne
  2. Bilaterálne
  3. Medziakademické dohody
  4. Ostatné