Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Na meteorologických observatóriách ústavu v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese sú vykonávané merania viacerých zložiek slnečného a terestriálneho žiarenia:

 

 

Globálne žiarenie

Pyranometer Kipp & Zonen, model CMP6

Odrazené žiarenie

Pyranometer Janiševski 

Difúzne žiarenie

Pyranometer Sonntag 

Priame žiarenie

Pyrheliometer Kipp & Zonen, model CM1
  

UV-B žiarenie

UV biometer Solar Light, model 501A 

Bilancia žiarenia

Radiometer Kipp & Zonen, model NR Lite 2

Fotosynteticky aktívne žiarenie

Kvantový snímač Kipp & Zonen PAR PQS1

Kvantový snímač PAR PQS1

Dlhovlnné žiarenie

Pyrgeometer Kipp & Zonen CGR3