Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Výsledky meteorologických meraní na observatóriách Skalnaté Pleso a Stará Lesná

Rok Tlačená verzia CD médium Súbor Prístup
2017 Nie Nie Yearbook_2017_ESI-SAS_web.pdf  
2016 Nie Áno Yearbook_2016_ESI-SAS_web.pdf  
2015 Nie Áno Yearbook_2015_ESI-SAS_web.pdf  
2014 Nie Áno Yearbook_2014_ESI-SAS_web.pdf  
2013 Nie Áno Yearbook_2013_GPI-SAS_web.pdf  
2012 Nie Áno Yearbook_2012_GPI-SAS_web.pdf  
2011 Nie Áno Yearbook_2011_GPI-SAS_web.pdf  
2010 Nie Áno Yearbook_2010_GPI-SAS_web.pdf  
2009 Áno Nie    
2008 Áno Nie    
2007 Áno Nie     
2006 Áno Nie     
2005 Áno Nie     
2004 Áno Nie     
2003 Áno Nie     
2002 Áno Nie     
2001 Áno Nie     
2000 Áno Nie     
1999 Áno Nie     
1998 Áno Nie     
1997 Áno Nie     
1996 Áno Nie     
1995 Áno Nie     
1994 Áno Nie     
1993 Áno Nie     
1992 Áno Nie    

Ročenka z meteorologických meraní je vydávaná ÚVZ SAV od roku 2015 (GFÚ SAV od roku 1992) , pričom od roku 2010 iba v elektronickej forme na CD. Zahŕňa spracovanie meteorologických meraní zo staníc GFÚ Skalnaté Pleso a Stará Lesná vo forme tabuliek pre 12 vybraných meteorologických prvkov.

Text ročenky  je v anglickom jazyku, dátová časť obsahuje tabuľky denných a mesačných súm vybraných radiačných prvkov :

 • globálne žiarenie,
 • difúzne žiarenie,
 • globálne ultrafialové žiarenie (od roku 2010 globálne UV-B žiarenie),
 • spätné žiarenie atmosféry,
 • bilancia dlhovlnného žiarenia,
 • celková bilancia žiarenia
 • fotosynteticky aktívne žiarenie

a tabuľky priemerných denných a mesačných hodnôt  nasledovnývh meteorologikých prvkov :

 •         teplota vzduchu
 •         relatívna vlhkosť vzduchu
 •         tlak vzduchu
 •         teplota pôdy v hĺbke 5 cm
 •         teplota pôdy v hĺbke 20 cm
 •         teplota vzduchu prízemná
 •         atmosférické zrážky
 •         rýchlosť vetra

Denné sumy alebo priemery v tabuľkách ročenky sú vypočítavané z hodinových údajov (priemerov alebo súm) zaznamenaných meracím a registračným systémom na danej meterologickej stanici.

V tabuľkách sú tri typy údajov denných súm alebo priemerov:

-        bez zátvorky, ak bol počet nameraných údajov maximálne možný (24)

-        so zátvorkou, ak bol počet hodinových údajov apsoň 16 a menší ako 24

-        chýba údaj, ak bol počet nameraný údajov menší ako 16

 

Súčasťou tabuliek sú aj mesačné sumy alebo priemery, ktorých hodnoty sú v zátvorkách v prípade neúplného počtu hodinových údajov v danom mesiaci.

Editor: RNDr. Dušan Bilčík, Ústav vied o Zemi SAV, geofdubi{at}savba.sk