Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Výsledky meteorologických meraní na observatóriách Skalnaté Pleso a Stará Lesná

Rok

Tlačená verzia

CD médium

Súbor

Prístup

2021 Nie Nie Yearbook_2021_ESI-SAS_web.pdf  
2020 Nie Nie Yearbook_2020_ESI-SAS_web.pdf  
2019 Nie Nie Yearbook_2019_ESI-SAS_web.pdf  
2018 Nie Nie Yearbook_2018_ESI-SAS_web.pdf  
2017 Nie Nie Yearbook_2017_ESI-SAS_web.pdf  
2016 Nie Áno Yearbook_2016_ESI-SAS_web.pdf  
2015 Nie Áno Yearbook_2015_ESI-SAS_web.pdf  
2014 Nie Áno Yearbook_2014_ESI-SAS_web.pdf  
2013 Nie Áno Yearbook_2013_GPI-SAS_web.pdf  
2012 Nie Áno Yearbook_2012_GPI-SAS_web.pdf  
2011 Nie Áno Yearbook_2011_GPI-SAS_web.pdf  
2010 Nie Áno Yearbook_2010_GPI-SAS_web.pdf  

Tlačené verzie 1992 - 2009

 

 

Ročenka z meteorologických meraní je vydávaná ÚVZ SAV od roku 2015 (Geofyzikálnym ústavom SAV od roku 1992) , od roku 2010 iba v elektronickej forme na CD a od roku 2017 iba online na webstránke Oddelenia fyziky atmosféry. Zahŕňa spracovanie meteorologických meraní zo staníc Skalnaté Pleso a Stará Lesná vo forme tabuliek pre vybrané meteorologické prvky.

Text ročenky  je v anglickom jazyku, dátová časť obsahuje tabuľky denných a mesačných súm vybraných radiačných prvkov :

 • globálne žiarenie,
 • difúzne žiarenie,
 • globálne ultrafialové žiarenie (od roku 2010 do 2017 globálne UV-B žiarenie),
 • spätné žiarenie atmosféry,
 • bilancia dlhovlnného žiarenia,
 • celková bilancia žiarenia
 • fotosynteticky aktívne žiarenie
 • trvanie slnečného svitu

a tabuľky priemerných, maximálnych a minimálnych denných a mesačných hodnôt  nasledovných meteorologických prvkov :

 • teplota vzduchu
 • teplota vzduchu minimálna
 • teplota vzduchu maximálna
 • relatívna vlhkosť vzduchu
 • tlak vzduchu
 • teplota pôdy v hĺbke 5 cm
 • teplota pôdy v hĺbke 20 cm
 • teplota vzduchu prízemná
 • teplota vzduchu prízemná minimálna
 • atmosférické zrážky
 • rýchlosť vetra
 • maximálny náraz vetra

Denné sumy alebo priemery v tabuľkách ročenky sú vypočítavané z hodinových údajov (priemerov alebo súm) zaznamenaných meracím a registračným systémom na danej meterologickej stanici.

V tabuľkách sú štyri typy údajov denných súm alebo priemerov:

 • bez zátvorky, ak bol počet nameraných údajov maximálne možný (24)
 • so zátvorkou, ak bol počet hodinových údajov apsoň 16 a menší ako 24
 • chýba údaj, ak bol počet nameraný údajov menší ako 16
 • v zložených zátvorkách, ak bol údaj prevzatý z iného meracieho systému pre nahradenie chýbajúceho

 

Súčasťou tabuliek sú aj mesačné sumy alebo priemery, ktorých hodnoty sú v zátvorkách v prípade neúplného počtu hodinových údajov v danom mesiaci.

Editor: RNDr. Dušan Bilčík, Ústav vied o Zemi SAV, geofdubi{at}savba.sk