Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Meteorologické observatóriá

Do Oddelenia fyziky atmosféry ÚVZ SAV patria aj dve experimentálne pracoviská - Meteorologické observatóriá

vo Vysokých Tatrách: 

na Skalnatom Plese v budove hvezdárne

φ = 49° 11'; λ = 20° 14'; H = 1778 m n.m.

av Starej Lesnej v areáli Astronomického ústavu SAV.

                    φ = 49° 09'; λ = 20° 17'; H = 810 m n.m