Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Multilaterálne

  

Programy: COST

Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia  
(A European network for a harmonized monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction )

 

Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Nejedlík

Trvanie projektu:

10.11.2014 - 9.11.2018

Koordinátor projektu:

Finish Meteorological Institute

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

23  - Rakúsko: 1, Bulharsko: 1, Bosna a Hercegovina: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, Dánsko: 1, Španielsko: 1, Estónsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Island: 1, Taliansko: 1, Luxembursko: 1, Holandsko: 1, Nórsko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 1