Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Multilaterálne

  

Programy: COST

FAIR sieť mikrometeorologických meraní
(FAIR NEtwork of micrometeorological measurements )

 

Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Nejedlík

Trvanie projektu:

14.10.2021 - 13.10.2025

Koordinátor projektu:

Ústav vied o Zemi SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

35

Opis projektu