THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Zemplín 2014

Napísal(a)  | Zverejnené v: Terénne merania

V dňoch 21.9. – 27.9.2014 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Trebišova a okolitých záujmových lokalít.

 

 

Hlavným účelom cesty boli terénne práce v oblasti trebišovskej panvy a Zemplínskeho ostrova. Terénne práce boli zamerané na magnetotelurické merania na lokalitách Hradištská Moľva, Hraň, Novosad, Zemplínske Jastrabie a Kašov. 

 

Celkove sa vykonalo 9 meraní na dvoch súbežných profiloch. Po vyhodnotení meraní a geologicko-geofyzikálnej interpretácii štruktúr budú výsledky meraní využité ako podklad pre separáciu zdrojových oblastí geotermálnej energie v južnej časti východoslovenskej panvy na základe geologických kritérií. Zároveň budú slúžiť na spresnenie interpretácie geologických štruktúr pozdĺž profilov smerujúcich kolmo na Zemplínsky ostrov a hlbinné štruktúry panvy z východnej strany. Výsledky meraní budú využité aj na porovnávaciu analýzu záznamov magnetotelurických aparatúr z Geofyzikálního ústavu ČAV v Prahe a Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

 
 
Naposledy zmenené utorok, 19 apríl 2016 11:59
Viac z tejto kategórie: « Jarabina 2015 Lučenec 2013 »