THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Lučenec 2013

Napísal(a)  | Zverejnené v: Terénne merania
  • Lučenská kotlina
  • Cerova vrchovina
  • Veporské Rudohorie

 

Účelom cesty boli terénne práce v oblasti Lučenskej kotliny, Cerovej vrchoviny a priľahlej časti Veporského Rudohoria. Terénne práce boli zamerané na magnetotelurické merania na lokalitách Hradište, Uhorské, Poltár, Maštinec, Ružová Osada, Ožďany, Husiná, Konrádovce a Blhovce. Celkove sa vykonalo 14 meraní na desiatich bodoch. Po vyhodnotení meraní a geologicko-geofyzikálnej interpretácii štruktúr budú výsledky meraní využité ako podklad pre separáciu zdrojových oblastí geotermálnej energie v Juhoslovenskej panve a okolí na základe geologických kritérií. Zároveň budú slúžiť na spresnenie interpretácie geologických a tektonických štruktúr pozdĺž juhovýchodnej časti seizmického profilu 2T.

Naposledy zmenené štvrtok, 14 apríl 2016 10:44