THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Jarabina 2015

Napísal(a)  | Zverejnené v: Terénne merania

V dňoch 29.8. – 5.9.2015 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Jarabiny
a okolitých záujmových lokalít.

 

 

Hlavným účelom cesty boli terénne práce na vybranom profile prechádzajúcom naprieč bradlovým pásmom. Terénne práce boli zamerané na magnetotelurické merania na lokalitách Skalná, Hraničné, Kremná, Jarabina, Kamienka, Lacková, Vyšné Ružbachy a boli realizované spolu s pracovníkmi Geofyzikálního ústavu AV ČR v  rámci dvojstrannej spolupráce. Výsledky meraní budú po vyhodnotení slúžiť na spresnenie štrukturálnych informácií v skúmanej oblasti a sekundárne aj na doplnenie dát o parametroch potenciálnych zdrojových oblastí získavania geotermálnej energie.

 

 

 
 
Naposledy zmenené utorok, 19 apríl 2016 12:00
Viac z tejto kategórie: Zemplín 2014 »