THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Štúdium vrtných jadier

Napísal(a) | Zverejnené v: Ostatné aktivity |

 

V rámci projektových prác bola na záver vykonávaná separácia zdrojových oblastí na základe litologických a mechanických vlastností. Pre tieto účely bol využívaný aj potenciál Geofondu v podobe dokumentácie a depozity vrtných jadier. Využili sme aj návštevy skladových priestorov s archívmi vrtných jadier firmy Nafta, a.s. v Gbeloch a Michalovciach. Uvedené sú príklady fotodokumentácie vzoriek jadier z oblastí Viedenskej panvy, Dunajskej panvy,  Východoslovenskej panvy a ďalších jednotiek Západných Karpát.