THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Jarabina 2015

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |

V dňoch 29.8. – 5.9.2015 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Jarabiny
a okolitých záujmových lokalít.

 

Zemplín 2014

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |

V dňoch 21.9. – 27.9.2014 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Trebišova a okolitých záujmových lokalít.

 

Lučenec 2013

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |
  • Lučenská kotlina
  • Cerova vrchovina
  • Veporské Rudohorie

Humenné a okolie 2012

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |
  • Dara - geologická lokalita
  • Brekov - kameňolom
  • Chlmec - Skalka a odkryv pod Chlmom
  • Krivošťany - kameňolomy
  • Oreské - kameňolom
  • Zboj - okolie vrtu Zboj-1