Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

  • Prečo planetárne a astrofyzikálne magnetické polia vykazujú prevažne dipólový charakter?
  • Prečo je pre ich existenciu nutná rotácia kozmického telesa?
  • Čo spôsobuje ich časové zmeny?
  • Čo je príčinou ich odklonu od rotačnej symetrie?
  • Možno ich existenciu vysvetliť pomocou predstavy zotrvačníka tvoreného voľnými nábojmi? 

Kompletný text (v angličtine)