THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

XII. Slovenská geofyzikálna konferencia

Napísal(a)  |

Bratislava, 28. - 29. septembra 2017

Na konferencii boli prezentované výsledky prác projektu v rámci plenárnych prednášok aj vo forme posterových prezentácií v celkovom počte 5. Dôležitým faktorom aktívnej účasti boli diskusie a vedecké oponovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektových aktivít.  Prezentované boli výsledky v oblasti štruktúry a dynamiky oblasti Západných Karpát,  poznatky o teplotnom poli skúmaného územia na základe priamych a modelovacích prístupov a tiež výstupy týkajúce sa tepelných podmienok pre využitie tepla suchých hornín na Slovensku najmä na energetické účely a tiež litologické podmienky v predpokladaných hĺbkach.

 

 

 

 

Naposledy zmenené pondelok, 26 marec 2018 08:47