THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

X. Slovenská geofyzikálna konferencia

Napísal(a)  Dusan Majcin |

X. Slovenská geofyzikálna konferencia sa konala v dňoch 19. - 21. augusta 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pri príležitosti 60. výročia založenia Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

Na konferencii sme prezentovali priebežné výsledky vedeckých aktivít zo začiatku projektu. Práce sa týkali hlavne troch okruhov:

A/ vyčlenenie oblastí potenciálneho výskytu tepelných zdrojov na základe geotermických kritérií (aj s prihliadnutím na technickú dostupnosť zdrojových oblastí), interpretácia dát popisujúcich tepelný stav zemskej kôry v skúmaných oblastiach a vyčlenenie príkladových lokalít na bližšie spracovanie.

B/ zber a spracovanie dát štrukturálneho a litologického výskumu  v primárne vyseparovaných zdrojových oblastiach a interpretačné práce zamerané na poznanie štruktúry a litológie najmä v záujmových hĺbkach vyčlenených území Západných Karpát.

C/ riešenie metodických problémov zviazaných s postupmi pre dosiahnutie cieľov projektu - najmä problematika interpretácie nameraných geofyzikálnych dát, problémy hustotného, geotermického, geoelektrického a integrovaného modelovania a riešenia vznikajúcich matematicko-fyzikálnych úloh.

Prezentovaných bolo celkovo 8 príspevkov z výsledkov jednotlivých pracovných skupín a najzaujímavejšie výsledky boli zahrnuté aj do plenárnych prezentácií. 

Naposledy zmenené utorok, 19 apríl 2016 12:27
Viac z tejto kategórie: « Ďaľšie konferencie