THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Ďaľšie konferencie

Napísal(a)  Dusan Majcin |

IV. medzinárodná konferencia GEOMIN 2015.

8. - 10.7.2015 Antofagasta, Čile

 

Prezentovali sme príspevok o uplatnení magnetotelurických metód v štrukturálnom výskume pri vyhľadávaní zdrojov surovín a energie. 

 

 

 

8. kongres Balkánskej geofyzikálnej spoločnosti, 2015

4. - 8.10.2015, Chania, Kréta, Grécko

Prezentovali sme výsledky využitia metódy magnetotelurického sondovania v geologických interpretáciách kôrových štruktúr v oblasti Západných Karpát.  

 

 

 

9. konferencia ESSEWECA, 2014.

 

Na konferencii boli prezentované komplexné tektono-termálne interpretácie z oblasti Vonkajšieho flyšu v hraničnom regióne Slovenska, Ukrajiny a Poľska.  Výsledky boli dosiahnuté metodikou postupného odkrývania a s využitím riešení rovnice vedenia tepla v stacionárnom a nestacionárnom prípade. 

 

 

 

7. kongres Balkánskej geofyzikálnej spoločnosti, 2013

Albánsko,Tirana, 7. - 10. októbra 2013

Na konferencii boli v rámci sekcie venovanej geotermálnej   energii prezentované výsledky projektu z oblasti Transkarpatskej depresie. Obsahom boli jednak geotermické interpretácie rozloženia teplotného poľa na základe priamych meraní a modelovania najmä vo vrchných častiach zemskej kôry a taktiež mapy separovaných potenciálnych území pre využívanie tepla suchých hornín pre energetické účely. Získali sa hlavne poznatky o štruktúre a vývoji alpskej a karpatopanónskej oblasti a taktiež o modelovaní teplotných polí v zložitých štrukturálnych podmienkach.   

Naposledy zmenené piatok, 22 apríl 2016 07:08