Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Napísal(a) : Dusan Bilcik |

Konferencia sa konala v Českej republike, na zámku vo Valticiach v termíne 25.6. - 1.7.2017.

 

Ústav vied o Zemi sa podieľal na organizácii konferencie - dr. Šoltis bol členom organizačného výboru.

Viac informácií na webstránke konferencie.