Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

RSS
Z pracovného stretnutia riešiteľov a manažmentu projektu.
Z pracovného stretnutia riešiteľov a manažmentu projektu.
Rozbor záznamov experimentov z meracích prístrojov a špeciálnych kamier
Rozbor záznamov experimentov z meracích prístrojov a špeciál...
Pri staršej experimentálnej výbave ešte bez vákuovej komory
Pri staršej experimentálnej výbave ešte bez vákuovej komory
img_9893
img_9893
Oboznamovanie sa s prvkami staršej a novšej experimentálnej výbavy
Oboznamovanie sa s prvkami staršej a novšej experimentálnej ...
Pozorovanie vzoriek po experimente pomocou mikroskopu
Pozorovanie vzoriek po experimente pomocou mikroskopu
Vedúci projektu dr. Túnyi vysvetľuje ciele experimentálnych prác
Vedúci projektu dr. Túnyi vysvetľuje ciele experimentálnych ...
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.