Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

RSS
Pohľad do Laboratórium impulzných magnetických polí
Pohľad do Laboratórium impulzných magnetických polí
Laboratórium impulzných magnetických polí s experimentálnou bázou
Laboratórium impulzných magnetických polí s experimentálnou ...
Vkladanie kusových vzoriek materiálu pred experimentom
Vkladanie kusových vzoriek materiálu pred experimentom
Z prípravy vzoriek na experimenty vo vákuovej komore
Z prípravy vzoriek na experimenty vo vákuovej komore
Kontrola zberu dát z kontrolných a záznamových prístrojov
Kontrola zberu dát z kontrolných a záznamových prístrojov
Z prípravy prístroja na experimenty
Z prípravy prístroja na experimenty
Bez ochranných prostriedkov to nejde
Bez ochranných prostriedkov to nejde
Nový experimentálny prístroj aj s vákuovou komorou
Nový experimentálny prístroj aj s vákuovou komorou
Detail vákuovej komory so vzorkami
Detail vákuovej komory so vzorkami
Namagnetované vzorky po experimente.
Namagnetované vzorky po experimente.
Konfigurácia vzoriek pred aplikáciou experimentu
Konfigurácia vzoriek pred aplikáciou experimentu
Konfigurácia vzoriek po experimente - tvorba zhlukov namagnetovaných čiastočiek materiálu
Konfigurácia vzoriek po experimente - tvorba zhlukov namagne...
Snímka záblesku pri výboji s pozorovaným pohybom kusových vzoriek pod ochranným štítkom
Snímka záblesku pri výboji s pozorovaným pohybom kusových vz...
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.