Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Tomek, Čestmír

Adresa:
303

Telefón: 02/5941 0602