Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Majcin, Dušan

Adresa:
302

Telefón: 02/5941 0602