Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Meteorologické observatórium sa nachádza v budove Astronomického observatória na Skalnatom Plese vo Vysokých Tatrách. Meracie prístroje sú umiestnené pred budovou a na streche observatória. 

 

 

 

 

Teplota vzduchu

Atmosférické zrážky

2,2 °C priemerná ročná teplota vzduchu za obdobie 1946 - 2018 1364 mm priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie 1946 - 2018
25,5 °C absolútne maximum teploty vzduchu (20. júl 2007) 1955 mm najvyšší ročný úhrn zrážok (r. 2010)
-26,6 °C  absolútne minimum teploty vzduchu (17. január 1963) 170 mm najvyšší denný úhrn zrážok (29. jún 1958)

 

Snehové pomery

Výška snehu v cm   Absolútna početnosť Kumulatívna  %  Relatívna %  Výška snehu v cm Absolútna početnosť Kumulatívna  % Relatívna % 
 < 10  2475  19  19 60 - 70  713 82 5
10 - 20   2076  35  16 70 - 80  533 86 4
20 - 30   1923  49  15 80 - 90  439 90 3
30 - 40  1410  60  11 90 - 100 328 92 2
40 - 50  1199  69  9 > 100 1036 100 8
50 - 60  969  77  7        

 Veterné pomery

Anemografický záznam rýchlosti a smeru vetra 
29.11.1965 19.11.2004
Maximálna priemerná hodinová rýchlosť vetra
80 km/h (21-22 hod.) 71 km/h (18-19 hod.)
Maximálny náraz vetra
78,6 m/s (283 km/h) 53,8 m/s (194 km/h)

 

 

Slnečný svit

 
1484 hodín priemerný ročný počet hodín trvania slnečného svitu za obdobie 1946 - 2018
1874 hodín najvyšší ročný počet hodín trvania slnečného svitu v roku 1946 
1148 hodín najnižší ročný počet hodín trvania slnečného svitu v roku 1980 

 

 

 

Meteorologické observatórium sa nachádza v budove Astronomického ústav SAV v Starej Lesnej. Meracie prístroje sú umiestnené na streche budovy a na pozorovacej ploche za budovou AsÚ SAV. Observatórium bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 1987, merania začali od roku 1988.

  Meracie prístroje

 

 Teplota vzduchu

 Atmosférické zrážky

5,9 °C  priemerná ročná teplota vzduchu 
za obdobie 1988 - 2013
 744 mm   priemerný ročný úhrn zrážok 
za obdobie 1988 - 2013
34,2 °C absolútne maximum teploty vzduchu 
(20. júl 2007)
 1036 mm   najvyšší ročný úhrn zrážok 
(r. 2010)
-26,5 °C  absolútne minimum teploty vzduchu 
(23. január 2006)
 88,1 mm   najvyšší denný úhrn zrážok 
(16. júl 2002)


Snehové pomery

 

Veterné pomery

 

Slnečný svit

Anemografický záznam vetra 19.11.2004
  Anemografický záznam rýchlosti a smeru vetra 19.11.2004 1709 hod   priemerný ročný počet hodín trvania slnečného svitu 
za obdobie 1988 - 2013
 71 km/h 
(16 - 17 h)
 maximálna priemerná hodinová rýchlosť vetra  2008 hod  najvyšší ročný počet hodín trvania slnečného svitu 
(r. 2003)
 45,2 m/s 
(163 km/h)
 maximálny náraz vetra   1148 hod  najnižší ročný počet hodín trvania slnečného svitu 
(r. 1991)